Kancelaria Adwokacka Adwokat Jarosław Szkudlarek

Rozwody, alimenty, sprawy karne i spadkowe profesjonalnie tel 604296388

Index

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną, zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Nasi Klienci mogą liczyć na wszechstronną i fachową obsługę na wysokim poziomie merytorycznym i etycznym. Zapewniamy zindywidualizowane podejście, gwarantując skuteczne reprezentowanie interesów naszego Klienta.

Celem zapewnienia profesjonalnej, wszechstronnej oraz kompleksowej pomocy prawnej Kancelaria współpracuje z pracownikami naukowymi uczelni wyższych, komornikami, rzeczoznawcami i notariuszami na terenie całego kraju.

Wieloletnie doświadczenia zawodowe prawników Kancelarii czynią ją godnym zaufania partnerem. Skutecznie łączymy wiedzę prawniczą ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów. Jesteśmy nastawieni na długotrwałą i kompleksową współpracę. Dążymy do tego, by tworzyć rozwiązania spełniające oczekiwania naszych Klientów.

Adwokat Jarosław Szkudlarek w 1995 roku rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W trakcie studiów swoją praktykę zawodową zdobywał w P.P.H.U. „Stanley” w Łodzi i w P.P.H.U „Mirella” w Łodzi na stanowiskach prawnych. W latach 2000 – 2001 współpracował z Zakładami Chemicznymi „Organika” S.A. w Łodzi ul. Ciasna 21a wykonując zlecenia w zakresie czynności prawnych oraz współpracy z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki.

Po uzyskaniu na studiach absolutorium złożył pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. J.P. Tarno, na temat: „Sądowej kontroli legalności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego” ocenioną jako bardzo dobrą. W dniu 14 maja 2002 roku złożył egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym.

Jako prawnik adwokat Jarosław Szkudlarek był związany z Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi IV Wydział Karny i XII Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłości i Układów, a od 2004 roku z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi zajmując stanowisko asystenta sędziego, gdzie ukończył dwuletnie szkolenie zawodowe i zdał egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa NSA z wynikiem dobrym.

W 2011 roku zdał egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi powołaną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 106/11/DNAP z dnia 2 maja 2011 r. z wynikiem pozytywnym.

Uchwałą z dnia 30 sierpnia 2011 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi na podstawie art. 65 pkt 1-2, art. 66 ust. 2 pkt 2, art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze wpisała adwokata Jarosława Szkudlarka na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi.

Zdobyte ponad 14 letnie doświadczenie zawodowe pozwala adwokatowi Jarosławowi Szkudlarkowi swobodnie poruszać się w zakresie prawa:

· rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską,

· gospodarczego (rejestracja podmiotów gospodarczych i ich upadłość)

· administracyjnego (szczególnie zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane),

· cywilnego (szczególnie odszkodowania, nakazy zapłaty, spadki, rozwody)

· karnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Posiada szczególne doświadczenie w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi w sprawach rodzinnych o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jarosława Szkudlarka mieści się w zabytkowej kamienicy w samym centrum Łodzi.
Adres Kancelarii:
ul. Wólczańska 124 lok. 7
90-527 Łódź
tel. 604-296-388
tel. 600-039-388
email: jszkudlarek-kancelaria@wp.p