Biuro Rachunkowe Kłodzko

Biuro Rachunkowe

Szanowni Państwo!

Kompleksowo obsługujemy małe i średnie firmy. Nasze biuro posiada LICENCJĘ MINISTERSTWA FINANSÓW nr 13630/06 uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz POLISĘ OC, co gwarantuje Państwu merytoryczne i finansowe bezpieczeństwo.W naszej bogatej ofercie znajdziecie Państwo:

Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej ksiąg handlowych, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Zakładowym Planem Kont, na podstawie otrzymywanych od Zlecającego dokumentów i informacji.

Opracowywanie zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowych, inwentaryzacyjnych, regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, itp.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego.

Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT.

Sporządzanie list wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji rozliczeń z ZUS, umów o pracę, umów zleceń, skarbowym, sporządzanie świadectw pracy, rocznych rozliczeń pracowników (PIT-11, PIT-40, PIT-8B), prowadzenie akt osobowych ABC.

Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń podatkowych.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji.

Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków strat, informacja dodatkowa do bilansu, itp.) i statystycznych (F01, itp.) do właściwych urzędów (US, GUS, KRS, itp.).

Sporządzanie deklaracji podatkowych spółek kapitałowych.

Pomoc przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie z Urzędu Pracy dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu.

Reprezentowanie firm z nami współpracujących przed Urzędami Skarbowymi oraz ZUS.

Usługa nadzoru nad księgowością firmy u Klienta.

Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej w US, ZUS, GUS

Możliwy dojazd do klienta.

Obsługa podmiotów zagranicznych w języku niemieckim.

Posiadamy podpis elektroniczny. Urzędy administracji publicznej są dostępne dla nas 24h na dobę.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.