GeoBart Kompleksowe Usługi Geodezyjne

Slogan slogan slogan

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020

Geo-Bart

Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Jeśli


-Budujesz lub projektujesz dom
-Potrzebujesz wytyczyc działkę
-Nanieść nowe obiekty na mape
-Podłączyc wodę,kanalizację, gaz ,prąd
-Poznać powierzchnię swojej działki
-Wykonać inwentaryzacje powykonawczą
przyłączy, budynku

Zapraszamy

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020