GeoBart Kompleksowe Usługi Geodezyjne

Slogan slogan slogan

Katalog Usług

Wykonujemy

Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej

Podziały nieruchomosci ,rozgraniczenia nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Mapy do celów prawnych

Wznowienie, wyniesienie granic nieruchomości

Mapy sytuacyjno-wysokościowe

Wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze

-budynkow mieszkalnych

-gazociągów

-wodociągow

-kanalizacji

-lini energetycznych

Prace z zakresu opracowań wodnych

Pomiary rzek ,stawów

Przekroje rzek , stawów

Prace podlegające urzędowemu zgłoszeniu podstawa prawna
Po otrzymaniu zamówienia geodeta składa zgłoszenie
Zgłoszenie składane jest we właściwym terytorialnie Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Ośrodek ma 10 dni roboczych na wydanie materiałów bazowych
Po otrzymaniu materiałów geodeta przystępuje do prac realizacyjnych
oprócz produktu dla Klienta geodeta sporządza operat techniczny
Ośrodek najpóźniej w terminie 9 dni roboczych kontroluje i zatwierdza operat
Zamówiony produkt może być przekazany Klientowi po zatwierdzeniu operatu technicznego