MERIDIAN Usługi Geodezyjne Maciej Sochacki

Usługi Geodezyjne

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020

MERIDIAN Usługi Geodezyjne

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi geodezyjne.
Działamy na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie gmin: Staszów, Połaniec, Bogoria, Osiek, Rytwiany, Szydłów, Łubnice oraz Oleśnica.

W ramach usług firmy MERIDIAN wykonujemy:
- mapy do celów projektowych
- mapy sytuacyjno-wysokościowe
- mapy do celów prawnych
- podziały nieruchomości
- rozgraniczenia nieruchomości
- podziały i scalenia nieruchomości
- wytyczenia granic
- wznowienia granic
- regulacje stanu prawnego nieruchomości
- kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych i przemysłowych
- wytyczenia budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
- inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
- pomiary realizacyjne
- pomiary powierzchni oraz kubatur lokali
- pomiary objętości wykopów, nasypów, hałd
- pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
- pomiary osiadań obiektów budowlanych
- pomiary pionowości budowli, słupów, wież GSM, masztów, kominów
- pomiary zasiewów, upraw rolnych, sposobu użytkowania nieruchomości, itp.
- pomiary ukształtowania terenu
- zakładanie i modernizacje ewidencji gruntów i budynków
- inne specjalistyczne prace geodezyjne według zapotrzebowania
- doradztwo techniczno-prawne z zakresu geodezji i kartografii

Oferujemy Państwu projekty budowlane największych biur projektowych w Polsce. Kupując projekt przez naszą firmę możecie Państwo liczyć na atrakcyjną cenę oraz rabaty przy pracach geodezyjnych związanych z wykonawstwem danego projektu.

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020
Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.