Odszkodowania za słupy energetyczne

Od sierpnia 2008 r. istnieje możliwość zalegalizowania obecnego stanu faktycznego za odpowiednim wynagrodzeniem dla właścicieli.

Odszkodowania za słupy energetyczne

Szanowni Państwo!W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotyczącym uzyskania odszkodowania przez właścicieli gruntów, przez które biegną urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej Korporacja Feniks poprzez swoich terenowych przedstawicieli podjęła się zadania pomocy właścicielom gruntów w uzyskaniu takiego odszkodowania jak również pomocy w doprowadzeniu do zawarcia umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, który zgodnie z wolą właściciela gruntu winien dokonać na jego rzecz zapłaty za używanie tych gruntów.Od sierpnia 2008 r. istnieje możliwość zalegalizowania obecnego stanu faktycznego za odpowiednim wynagrodzeniem dla właścicieli.Przedsiębiorstwa przesyłowe często wypłacają odszkodowania bez postępowania sądowego. Cała procedura trwa od 6 do 12 miesięcy.Odszkodowanie za przesył, o które możemy się ubiegać to 10 lat wstecz i oraz opłaty przez kolejne 10 lat do przodu.Przykładowe uzyskane odszkodowanie to 30.000 zł za 1 słup energetyczny postawiony na działce budowlanej.Niezbędnych informacji dotyczących odszkodowań i współpracy z Korporacją Feniks udzielą:
Kierownik Regionu - P. Grażyna Grzelak
Przedstawiciel Regionalny - P. Ryszard Grzelak