rada24online

baza pożyczek prywatnych

Baza Pożyczek Prywatnych (wejdź jako Pożyczkobiorca) – 25zł

Pożyczaj bezpośrednio na umowę cywilną (PCC) bez BIK, firm pożyczkowych i innych pośredników. W cenie udziału w bazie nieodpłatna pomoc w redagowaniu umowy, negocjacji warunków, zabezpieczeniach, poręczeniach

Cena 25zł.

rada24online@hotmail.com


Baza Pożyczek Prywatnych (wejdź jako Pożyczkodawca) – 50zł

Pożyczaj na umowę cywilną (PCC) bez zakładania działalności, bez pośrednictwa parabanków. W cenie udziału w bazie nieodpłatna weryfikacja Pożyczkobiorcy, redagowanie umowy, ustalanie zabezpieczeń i wystawianie wierzytelności wymagalnych na profesjonalnym portalu bezterminowo i nieodpłatnie: PORTAL

Cena 50zł.

rada24online@hotmail.com


Regulamin dla usługi \"Baza Pożyczek Prywatnych\"

1.Umowa niniejsza stanowi wiążąca ofertę. Zawierana jest poprzez opłacenie ceny ryczałtowej ustalanej przez Wykonawcę i podawanej na stronie www.rada24.pl i nawiązanie pierwszego kontaktu (zadanie pytania lub postawienie problemu). Celem jest skojarzenie prywatnych (na PCC) Pożyczkodawców z prywatnym Pożyczkobiorcami.

2. Zobowiązanym z umowy jest osoba wskazana ORGANIZATOR jako odbiorca ceny ryczałtowej w danych przelewu. Cena ryczałtowa obowiązuje dla wszystkich umów zawartych w trakcie jej obowiązywania i 48h po zmianie na wyższą. Ewentualna niższa cena obowiązuje z chwila podania jej na wskazanej wyżej stronie.

3. Jedynie wiarygodnymi adresami e-mail ze strony zobowiązanego (wykonawcy) z umowy są:

rada24online@gmail.com, council24online@hotmail.com, rada24online@hotmail.com

4. Wiarygodnym adresem ze strony Mocodawcy (uczestnika Bazy Pożyczkobiorców i Pożyczkodawców). jest adres e-mail pierwszego kontaktu. W pierwszym kontakcie Mocodawca wskazuje datę i dane nadawcy przelewu w celu powiązania wpłaty z adresem e-mail. Adres Mocodawcy może być zmieniony poprzez wskazanie nowego adresu i zlokalizowanie wpłaty przy zaniechaniu używania pierwszego adresu e-mail. Można nadać zleceniu identyfikator liczbowo-literowy.

5. Wykonawca nie gromadzi danych osobowych Mocodawcy umożliwiających identyfikację ani też danych osoby trzeciej wpłacającej koszt ceny wykonania oferty.

6. Mocodawca (potencjalny Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca) przekazuje do Bazy Pożyczek Prywatnych: e-mail, miejscowość zamieszkania i województwo, potrzeby/możliwości finansowe, status dochodowy i wiek (tylko potencjalny Pożyczkobiorca) .

7. Koszt wejścia do Bazy (25zł potencjalny Pożyczkobiorca, 50zł potencjalny Pożyczkodawca) jest zwracany niezwłocznie bez żadnych kosztów i potrąceń jeżeli w okresie 90 dni od wejścia do Bazy Mocodawca nie uzyska zadawalającego efektu lub wyrazi chęć wyjścia z Bazy.

8. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki podatkowe (PCC). Mocodawcę nie obciążają żadne obowiązki podatkowe ani ewidencyjne. Obsługa w języku polskim. Wszelkie reklamacje poprzez wiarygodne adresy e-mail wykonawcy lub (według uznania Mocodawcy) pod adresem pocztowym figurującym w danych przelewu.

9. Wykonawca bezterminowo i bez dodatkowych kosztów udziela Mocodawcom funkcjonującym w bazie pomocy prawnej i organizacyjnej w weryfikacji kontrahenta i sformułowaniu umowy. Pożyczkodawcy zapewnia się nieodpłatne wystawienie wierzytelności wymagalnej na profesjonalnym portalu: PORTAL

10. W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy dotyczące umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.