rada24online

wiążąca oferta

1. Umowa niniejsza stanowi wiążąca ofertę. Zawierana jest poprzez opłacenie ceny ryczałtowej i nawiązanie pierwszego kontaktu (zadanie pytania lub postawienie problemu).
2. Zobowiązanym z umowy jest osoba wskazana jako odbiorca ceny ryczałtowej w danych przelewu.
3. Jedynie wiarygodnymi adresami e-mail ze strony zobowiązanego (wykonawcy) z umowy są:
rada24online@gmail.com, council24online@hotmail.com, rada24online@hotmail.com
4. Wiarygodnym adresem ze strony Mocodawcy jest adres e-mail pierwszego kontaktu. W pierwszym kontakcie Mocodawca wskazuje datę i dane nadawcy przelewu w celu powiązania wpłaty z adresem e-mail. Adres Mocodawcy może być zmieniony poprzez wskazanie nowego adresu i zlokalizowanie wpłaty przy zaniechaniu używania pierwszego adresu e-mail. Można nadać zleceniu identyfikator liczbowo-literowy.
5. Wykonawca nie gromadzi żadnych danych osobowych Mocodawcy ani osoby wpłacającej koszt ceny wykonania oferty.
6. Mocodawca może wykorzystać 8 e-maili odpowiedzi w dowolnym czasie w okresie 12 miesięcy od uruchomienia usługi (kontakt i opłacenie usługi).
7. W przypadku niewykorzystania 8 e-maili odpowiedzi Mocodawca nie ma prawa do zwrotu całości lub części ceny. Po wykorzystaniu 8 e-maili odpowiedzi usługa wygasa i można uruchomić kolejną.
8. Całość wykonania obejmuje 8 e-maili odpowiedzi udzielanych nie póżniej niż w 3 godziny w godzinach 8:00-20:00 przez 7 dni tygodnia. Niewykonanie obowiązku odpowiedzi w podanym powyżej czasie skutkuje obowiązkiem zwrotu 24zł bez względu na ilość odpowiedzi wykorzystanych. Pytania zadane poza godzinami 8:00-20:00 traktuje się jako zawarte o godzinie 8:00 dnia następnego.
9. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki podatkowe. Mocodawcę nie obciążają żadne obowiązki podatkowe ani ewidencyjne. Obsługa w języku polskim. Wszelkie reklamacje poprzez wiarygodne adresy e-mail wykonawcy lub (według uznania Mocodawcy) pod adresem pocztowym figurującym w danych przelewu.
10. W sprawach nieuregulowanych się przepisy dotyczące umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi. Zakres umowy niniejszej nie obejmuje spraw zastrzeżonych przepisami prawa dla osób posiadających specjalistyczne uprawnienia: medyczne, farmaceutyczne, psychiatryczne, psychologiczne, adwokackie, radcowskie, notarialne, inwestycyjne, ubezpieczeniowe itp.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.