Studia w Polsce

Oferta

Naszym celem jest pogłębienie więzów naukowych i kulturalnych między Ukrainą, Białorusią, Rosją, Mołdawią, Gruzją a Polską. Umożliwienie przyszłym studentom naukę języka polskiego, bliższego zapoznania się z historią, kulturą i nauką Polski, otrzymania możliwości podjęcia studiów na uczelniach RP wg. potrzeb rynku pracy w macierzystym kraju lub podjęcia praktyki i nabrania doświadczenia w polskich firmach. Dla przyszłych studentów proponujemy pół roczny kurs języka polskiego, kurs wykładów z historii i kultury Polski.